Vad är KBT?

KBT på mottagningen i Stockholm eller online – så går det till

De första samtalen.

När vi ses antingen på mottagningen på Östermalm eller online, så ligger fokus på att förstå vad det är som hindrar dig i ditt liv och vad det är som fungerar bra. Det betyder att det kommer vara mycket du som pratar och jag som har mycket frågor framför allt under det första samtalet. Det krävs ofta ett par samtal för att göra en analys av dina hinder och formulera en riktning framåt.

Behandlingen.

Att göra ett förändringsarbete innebär att jag har kunskap och erfarenhet kring vad som kan hjälpa dig i din riktning och att du lägger tid och ansträngning på att göra övningar och hemuppgifter mellan sessionerna. Principen är densamma som att gå till en personlig tränare, en PT kan inte mer än visa dig vilka övningar du ska göra men arbetet med att bygga muskler är helt upp till dig. Behandlingen på mottagningen i Stockholm kan också innebära att vi gör exponeringsövningar för att du stegvis ska få öva på situationer som är svåra för dig. Det finns inga genvägar till förändring utan det som kommer att leda till förändring är att börja göra annorlunda.

Behandlingstiden med KBT varierar vanligtvis mellan 10-30 sessioner. En session är 45 minuter och inledningsvis träffas vi en gång/vecka.

Vad krävs av dig?

Att gå i terapi innebär att du behöver möta tankar, beteenden eller känslor som du kanske tycker är svåra eller obehagliga. Behandlingen kan göra att du upplever ett motstånd mot att öppna dig och ta emot hjälp.

Psykoterapi och psykologisk behandling är inte bara stödjande utan kan också kännas krävande. Du kan behöva lita på din behandlare, även om det känns svårt. Du kan också behöva ifrågasätta dig själv, och berätta om sådant som känns jobbigt. Det kan göra att många till och med kan må lite sämre till en början. Det behöver inte betyda att terapin inte fungerar.

Din motivation är viktig, och ökar chansen att behandlingen ska ge det resultat du önskar.

 

KBT är en strukturerad och framåtblickande terapiform som har starkt vetenskapligt stöd.KBT Psykolog Sandra Guteklint i Stockholm

Kognitiv beteendeterapi – Den utgår ifrån att våra tankar och känslor, vårt beteende och kroppens fysiologi påverkas av tankemönster som grundläggs tidigt i livet.

I terapin får du hjälp att se och förändra dessa mönster. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen/paret och din omgivning, här och nu. Terapin går ut på att lösa problem och på att hitta strategier för att lösa framtida problem. Alla människor är olika och därför är behandlingen hos mig på mottagningen i Stockholm eller online, individanpassad. Det innebär att terapin även kan ha inslag av olika terapiformer såsom bearbetande och tillbakablickande samtal, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och  Compassionfokuserad terapi.

Målet är att du ska utvecklas och må bättre

KBT går att använda i alla åldrar och kan fungera som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig.

Kognitiv förändring behöver inte handla om att förändra sina föreställningar om sig själv och världen. Det kan även handla om att utveckla nya förhållningssätt , exempelvis till stress, ångest eller andra problematiska upplevelser. Du kan få hjälp med att hitta sätt att hantera svåra situationer och acceptera sådant du inte kan påverka.

KBT – En vedertagen behandlingsmetod

KBT är idag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem som exempelvis depressioner, fobier och ångesttillstånd såväl som vid stressproblematik och relationsproblem.

Kroppsliga sjukdomar som ex vis tinnitus och IBS kan framgångsrikt hanteras med hjälp av KBT.

 

KBT behandling med psykolog Sandra Guteklint

Kontakta mig om du vill veta mer eller boka en tid direkt.

KBT Psykolog Sandra Guteklint – Stockholm, Östermalm

Kontaktformulär

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.