0739 39 45 14

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Kontakta mig

Boka tid

Självhjälps & faktaböcker

Bokrekommendationer

Böcker om ångest

 • Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv
  beteendeterapi. Carlbring Per, Hanell Åsa. Natur och Kultur 2007
 • Social fobi – Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi.
  Furmark, T., Holmström, A., Sparthan, E., Carlbring, P., & Andersson, G.
  Liber. 2006
 • Sluta älta och grubbla. Olle Wadström. Psykologinsats 2007.

 

Böcker om depression

 • Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi, Gerhard Andersson mfl, Viva 2007
 • Mindfulness – en väg ur nedstämdhet, Mark Williams, John Teasdale mfl, Natur & Kultur, 2007.
 • Hantera din depression, Paul Gilbert Prisma 2005

 

Böcker om självkänsla

 •  Höj din självkänsla med KBT, Melanie Fennell, VIVA 2007

 

Böcker om sömn

 • Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. Har bra sömnkapitel
 • Viktor Kaldo och Gerhard Andersson. Studentlitteratur, 2004
 • Sov bättre, Ica förlag 2005 Steven Linton.
 • Sov bättre med kognitiv beteendeterapi, Marie Söderström Viva 2007

 

Böcker om mindfulness/stress

 • Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Anna  Kåver. Natur
  och Kultur. 2004
 • Minska din stress med meditation, Andries Kroese, NoK, 1999
 • Vart du än går, är du där. Jon Kabat-Zinn Natur och Kultur, Sverige, 2005
 • Vem är det som bestämmer i ditt liv. Om medveten närvaro. Åsa
  Nilsonne. Natur och Kultur. 2004
 • Lyckofällan, Russ Harris, Natur & Kultur, 2012

 

Parterapi och familj

 • Reconciliable differences, Andrew Christensen, Guilford Publications, 2002
 • Våga ta plats i ditt barns liv, Neufeld & Maté, Brain Books, 2004
 • Kärlekens ACT, Russ Harris, Natur & Kultur, 2012
 • 7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation, John Gottman, Natur & Kultur, 2005