0739 39 45 14

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Kontakta mig

Boka tid

Parterapi/relationsproblem

Har ni fastnat i ett mönster ni inte kan ta er ur på egen hand?

Alla parrelationer har sina utmaningar. Det är vanligt att man har tänkt på parterapi under lång tid innan man kommer till mig. Alltför ofta är parterapi en sista utväg. Jag skulle önska att parterapi eller varför inte, en relationsbesiktning, vore ett första steg att ta när man inte når eller förstår varandra på egen hand. Troligtvis är du på denna sida för att du funderar kring parterapi och mitt bästa råd till dig är: sök hjälp nu.

Man kan gå i psykoterapi för sina relationssvårigheter såväl i individuell terapi som i parterapi. När det gäller parterapi arbetar jag med en metod som heter Integrativ beteendeterapi för par (IBCT). Metoden utgår ifrån att förutsättningen för en hållbar förändring är acceptans. Med acceptans menas förmågan att se saker som de är, utan att döma. Inom ramen för en parterapi betyder det att vi söker förståelse för hur olikheterna mellan er kan leda till konflikter och framkalla och förstärka varandras negativa beteenden och skapa onda cirklar. Kampen för att förändra den andres beteenden får ofta motsatt effekt. Vi arbetar med djupgående förståelse och acceptans samt att var och en undersöker egna tanke- och beteendemönster och konsekvenserna av dessa i relationen.

Vare sig man kommer som individ eller som par så behövs en strukturerad bedömning och behandling för att ändra dysfunktionella mönster. Som par kommer ni i bedömningsfasen att träffa mig tillsammans för ett första samtal, därefter vill jag träffa er för varsitt individuellt samtal och slutligen träffas vi tillsammans igen där jag återkopplar mina tankar om ert ”problemtema”.

Därefter beslutar ni om ni vill fortsätta arbeta för att få en ny förståelse för varandra och få konkreta verktyg för att kunna hantera framtida problem.