0739 39 45 14

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Kontakta mig

Boka tid

Parterapi/relationsproblem

Har ni fastnat i ett mönster ni inte kan ta er ur på egen hand?

Alla parrelationer har sina utmaningar. Det är vanligt att man har tänkt på parterapi under lång tid innan man kommer till mig. Alltför ofta är parterapi en sista utväg. Jag skulle önska att parterapi eller varför inte, en relationsbesiktning, vore ett första steg att ta när man inte når eller förstår varandra på egen hand. Troligtvis är du på denna sida för att du funderar kring parterapi och mitt bästa råd till dig är: sök hjälp nu.

När det gäller parterapi arbetar jag med en metod som heter Integrativ beteendeterapi för par (IBCT). Metoden utgår dels ifrån att förutsättningen för en hållbar förändring är acceptans för varandra, dels att förändring behöver utgå från en inre motivation och vilja. Med acceptans menas förmågan att se saker som de är, utan att döma. Inom ramen för en parterapi betyder det att vi söker förståelse för hur olikheterna mellan er kan leda till konflikter och framkalla och förstärka varandras negativa beteenden och skapa onda cirklar. Kampen för att förändra den andres beteenden får ofta motsatt effekt, vi blir defensiva. Vi arbetar med djupgående förståelse och acceptans samt att var och en undersöker egna tanke- och beteendemönster och konsekvenserna av dessa i relationen.

Vare sig man kommer som individ eller som par så behövs en strukturerad bedömning och behandling för att ändra dysfunktionella mönster. En parterapi hos mig inleds alltid med en bedömningsfas som mynnar ut i en problemanalys. Under en bedömning arbetar vi enbart för att få en förståelse för er som individer, ert samspel och hur era beteenden påverkar samspelet och hur samspelet påverkar era beteenden. De flesta som kommer till mig har väntat länge på att söka hjälp och är ivriga att få hjälp och kan känna frustration över att vi inte startar igång med terapi direkt men precis som i vilka andra yrkesområden som helst så behöver man inleda ett arbete med att analysera problemet innan man sätter in behandling eller åtgärder. Det innebär att en bedömning i vissa fall mynnar ut i att jag inte rekommenderar parterapi i nuläget utan att det finns andra områden som behöver hanteras först.

 

BEDÖMNINGSFAS.

  1. Inför första samtalet får ni var och en fylla i formulär digitalt.
  2. Första samtalet. Ni får båda ge er bild av de hinder ni stöter på i relationen samt det ni tycker fungerar bra. När vi diskuterar era hinder kommer ni få beskriva konkreta situationer där era hinder visar sig. Vi går bland annat igenom områden som tillit, samarbete, problemlösning, föräldraskap, intimitet. Vilka förväntningar har ni på en bedömning och en parterapi? I slutet av samtalet får ni med er hemuppgifter till nästa session.
  3. Individuella sessioner. Jag träffar er individuellt vid varsitt tillfälle. Vi går igenom hemuppgiften, er bakgrund, tidigare relationer samt en kort tillbakablick på de problem ni tog upp under det första samtalet. Samtalet avslutas med att ni får nya hemuppgifter till nästa session.
  4. Avslutande bedömningssamtal. Vi går igenom hemuppgifter. Jag återkopplar min bild av ert samspel. Vilket är ert problemområde? Hur ser ert samspel ut? Hur ni som individer påverkar samspelet och hur ert samspel påverkar er som individer. Vilket område ska vi fokusera på i en parterapi? Syftet med bedömningssamtalen är att ge er en fördjupad bild av er själva och ert samspel som en plattform för att arbeta ifrån i den kommande parterapin. Ni får som vanligt med er hemuppgifter till nästa session.

 

BEHANDLINGSFAS

Under varje session arbetar vi med ert samspel utifrån acceptans och förändring med den fördjupade förståelsen för varandra som grund. Ni kommer alltid att få hemuppgifter att arbeta med och det innebär att ni måste avsätta tid för detta. Er insats är det som kommer att styra utfallet, jag kan bara visa er hur ni ska göra men själva arbetet gör ni. Jag kan inte nog betona detta. Det är som att ha en personlig tränare, ni kommer inte att få en bra kondition och starka muskler av att bara träffa den personlige tränaren utan ni måste arbeta hårt med de övningar ni får för att det ska ge resultat på sikt. Parterapi fungerar på samma sätt, förändring tar tid och man behöver vara målinriktad och uthållig.

Vanliga frågor och funderingar:

Hur många sessioner behöver vi gå? Hur lång tid kommer det här att ta?

Mitt ärliga svar är: Det beror helt på er. Psykoterapi är ingen snabb tågfärd mellan Malmö och Stockholm med X2000, det är snarare en långsam bilfärd med matpauser, felkörningar, glädje över en positiv förändring, frustration över ens egna och den andras tillkortakommanden, euforin över nya insikter och erfarenheter.  Min uppgift är att vara där vid stoppen, visa er vägen, hjälpa er att upprätthålla motivationen men köra får ni göra själva, jag kan bara tala om för er hur. Hur lång tid det kommer att ta att köra mellan Malmö och Stockholm? Det ärliga svaret är, jag vet inte och jag råder er att inte lägga någon energi på den frågan utan lägga energi på att gå in i bilen, vrida om nyckeln och börja jobba med er själva.

 

Det är dyrt att gå i parterapi.

Under en begränsad period i livet kommer ni att lägga en viss summa pengar på att förändra och förbättra er relation. Som alltid när det gäller pengar så är det en fråga om prioriteringar. Om man har en begränsad ekonomi så rekommenderar jag att man vänder sig till den kommunala familjerådgivningen i er kommun för att göra det ni har möjlighet till. Min rekommendation är att prata igenom det här innan ni tar kontakt och fatta ett gemensamt beslut kring om ni vill prioritera er relation eller inte.