Parterapi/relationsproblem

Parterapeut Sandra Guteklint på Östermalm i Stockholm.

Alla parrelationer har sina utmaningar.

 

Parsamtal i Östermalm, Stockholm

Alltför ofta är parterapi en sista utväg. Låt parterapi på plats i Stockholm eller online vara ett första steg att ta när ni inte når eller förstår varandra. Eller gå i parsamtal i förebyggande syfte, för att förstå och lära känna varandra bättre.  Det är vanligt att man funderar på parterapi/parsamtal när:

 

 • ni bråkat länge om samma sak utan att åstadkomma betydande förbättringar
 • tidigare otrohet eller svek fortfarande påverkar relationen
 • intimitet och närhet minskat betydande
 • livsomställningar som sjukdom, föräldraskap, barns flytt, pension eller arbetslöshet påverkar relationen negativ
 • ni upplever er låsta i positioner i relationen och relationen utvecklas negativt
 • någon av er är ofta frustrerad eller ledsen relationen och upplever att den inte får sina behov tillgodosedda
 • tystnaden dominerar i relationen

 

Gå på parterapi i Östermalm, Stockholm

 

I parterapi söker vi förståelse för hur olikheterna mellan er kan leda till konflikter. Hur ni förstärker varandras negativa beteenden och skapar negativa cirklar. Kampen för att förändra den andres beteenden får ofta motsatt effekt. Vi arbetar med djupgående förståelse och acceptans samt att var och en undersöker egna tanke- och beteendemönster och konsekvenserna av dessa i relationen.

Hos parterapeut Sandra Guteklint i centrala Stockholm inleds er parterapi med en bedömningsfas som syftar till att ge er en fördjupad bild av ert samspel som en plattform för att arbeta ifrån i den kommande parterapin.

 

Parsamtal i Stockholm i vacker miljö på centrala Östermalm

 

BEDÖMNINGSFAS i parterapi hos psykolog Sandra Guteklint. 

 1. Inför första samtalet får var och en fylla i formulär digitalt.
 2. Första samtalet. Ni får båda ge er bild av de hinder ni stöter på i relationen, det ni tycker fungerar bra samt vilka förväntningar ni har på en parterapi? I slutet av samtalet får ni med er hemuppgifter till nästa session.
 3. Individuella sessioner. Jag träffar er individuellt vid varsitt tillfälle. Vi går igenom hemuppgiften och er bakgrund. Samtalet avslutas med att ni får en ny hemuppgift.
 4. Avslutande bedömningssamtal. Återkoppling av era utmaningar och styrkor.

 

BEHANDLINGSFAS i parterapi. 

Under varje parsamtal vare sig vi ses på mottagningen på Östermalm eller online så arbetar vi med ert samspel utifrån acceptans och förändring med den fördjupade förståelsen för varandra som grund. Ni kommer att få hemuppgifter att arbeta med och det innebär att ni måste avsätta tid för detta. Er ansträngning är det som kommer att styra utfallet, jag kan bara visa er hur ni ska göra men själva arbetet gör ni. Jag kan inte nog betona detta. Förändring tar tid och man behöver vara målinriktad och uthållig.

 

Få bättre parrelation genom parterapi i Södermalm, Östermalm, Stockholm

Vanliga frågor: 

Hur många sessioner behöver vi gå? Hur lång tid kommer parterapin att ta?

Mitt ärliga svar är: Det beror helt på er. Parterapi är ingen snabb tågfärd mellan Malmö och Stockholm, det är snarare en långsam bilfärd med dikeskörningar, glädje över en positiv förändring, frustration över ens egna och den andras tillkortakommanden, euforin över nya insikter och erfarenheter.  Min uppgift är att vara där vid stoppen och visa på möjliga vägar och er uppgift är att samarbeta för att ta er framåt. Hur lång tid det kommer att ta?  Det ärliga svaret är, jag vet inte och jag råder er att inte lägga någon energi på den frågan utan lägga energi på att gå in i bilen, vrida om nyckeln och börja jobba med er själva.

 

Här kan du ta kontakt för att boka tid för parsamtal på mottagningen på Östermalm i centrala Stockholm. Är du nyfiken på parterapi online, här kan du läsa mer.