Parterapi/relationsproblem

Parterapeut Sandra Guteklint på Östermalm i Stockholm.

Alla parrelationer har sina utmaningar.

 

Parsamtal i Östermalm, Stockholm

Alltför ofta är parterapi en sista utväg. Låt parterapi och parsamtal på plats i Stockholm eller online vara ett första steg att ta när ni inte når eller förstår varandra. Eller gå i parsamtal i förebyggande syfte, för att förstå och lära känna varandra bättre.  Det är vanligt att man funderar på parterapi/parsamtal när:

 

  • ni bråkat länge om samma sak utan att åstadkomma betydande förbättringar
  • tidigare otrohet eller svek fortfarande påverkar relationen
  • intimitet och närhet minskat betydande
  • livsomställningar som sjukdom, föräldraskap, barns flytt, pension eller arbetslöshet påverkar relationen negativ
  • ni upplever er låsta i positioner i relationen och relationen utvecklas negativt
  • någon av er är ofta frustrerad eller ledsen relationen och upplever att den inte får sina behov tillgodosedda
  • tystnaden dominerar i relationen

 

Gå på parterapi i Östermalm, Stockholm

 

I parterapi söker vi förståelse för hur olikheterna mellan er kan leda till konflikter. Hur ni förstärker varandras negativa beteenden och skapar negativa cirklar. Kampen för att förändra den andres beteenden får ofta motsatt effekt. Hos parterapeuten arbetar ni med djupgående förståelse och acceptans samt att var och en undersöker egna tanke- och beteendemönster och konsekvenserna av dessa i relationen.

Parterapeut i Stockholm centralt på Östermalm

Som i all terapi så använder vi de första parsamtalen till att börja förstå ert samspel och er som individer, man kan kalla det en bedömningsfas. Efter det,  vare sig vi ses på mottagningen på Östermalm eller online så arbetar vi med ert samspel utifrån acceptans och förändring med den fördjupade förståelsen för varandra som grund. Ni kommer att få hemuppgifter av parterapeuten att arbeta med och det innebär att ni måste avsätta tid för detta. Er ansträngning i parsamtalen är det som kommer att styra utfallet, jag kan bara visa er hur ni ska göra men själva arbetet gör ni. Jag kan inte nog betona detta. Förändring i en parrelation tar tid och man behöver vara målinriktad och uthållig.

 

Få bättre parrelation genom parterapi i Södermalm, Östermalm, Stockholm

Vanliga frågor: 

Hur många sessioner behöver vi gå? Hur lång tid kommer parterapin att ta?

Mitt ärliga svar är: Det beror helt på er. Parterapi är ingen snabb tågfärd mellan Malmö och Stockholm, det är snarare en långsam bilfärd med dikeskörningar, glädje över en positiv förändring, frustration över ens egna och den andras tillkortakommanden, euforin över nya insikter och erfarenheter.  Min uppgift är att vara där vid stoppen och visa på möjliga vägar och er uppgift är att samarbeta för att ta er framåt. Hur lång tid det kommer att ta?  Det ärliga svaret är, jag vet inte och jag råder er att inte lägga någon energi på den frågan utan lägga energi på att gå in i bilen, vrida om nyckeln och börja jobba med er själva.

 

Här kan du ta kontakt för att boka tid för parsamtal på mottagningen på Östermalm i centrala Stockholm. Är du nyfiken på parterapi online, här kan du läsa mer.