0739 39 45 14

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Kontakta mig

Boka tid

Om Sandra Guteklint

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut i kognitiva och beteendeinriktade terapier. Redan 1988 började jag arbeta inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och jag fick min psykologlegitimation 1997.

Mitt intresse för psykoterapi, diagnostik och psykologiska frågeställningar i arbetslivet har löpt som en röd tråd genom mitt yrkesliv. Under ett par års tid var diagnostikintresset i fokus och jag vidareutbildade mig i neuropsykologi och utredningsmetodik. Behandlingsarbetet inom den vuxenpsykiatriska öppenvården ledde helt enkelt fram till ett ökat behov av teorier, metoder och tekniker som hjälpte klienterna framåt i sina liv.

arbetsbild-1

När jag blev varse hur snabbt och konkret kognitiv beteendeterapi ger resultat kom jag i slutet av 90-talet alltmer att intressera mig för den terapimetoden. Kognitiv och beteendeinriktad terapi ställer krav på ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut och det finner jag mycket tilltalande.

Ledarskapscoaching, konflikter i arbetsgruppen, stress på arbetet och kartläggningar av arbetsplatser är exempel på andra frågor som intresserar mig. De senaste åren har jag därför parallellt arbetat som konsult gentemot företag med de frågeställningar som kan uppkomma i arbetslivet.