I början av en relation så söker vi efter likheterna och är så oerhört nyfikna och intresserade av varandra. Vi ger varandra uppmärksamhet, vi lyssnar och bekräftar. Man vill samma saker och är positiva till olikheter.  Vi är så lika eller vi kompletterar varandra så bra – hur många gånger har vi inte hört oss själva eller våra vänner säga det om någon de precis träffat. Så i början har vi mest fokus på likheterna och det positiva i att vi är olika och ju längre tiden går så blir olikheterna allt synligare. Plötsligt börjar missförstånden dyka upp oss emellan, vi blir besvikna på varandra, ledsna, arga – vad var det som hände? 

 

När förälskelsen lagt sig och tvivlen kommer, vad känner jag egentligen? Är det tillräckligt bra? Ska jag leva med den här personen resten av livet? Är det hon/han jag vill ha barn med? Vad tycker andra om mitt val av partner? Tänk om jag väljer fel? Jag står på tröskeln och går varken helhjärtat in i relationen eller kliver ur – jag grubblar och ältar. 

 

Det har gått ett antal år….Vi tenderar att tänka att vi reagerar på vad andra gör mot oss, vi tänker mer sällan på att andra reagerar på vad vi gör mot dem. Vi ser ofta oss själva enbart som mottagare av den andres beteende, ej som sändare. ”Du fick mig att känna…., det är för att du gjorde sådär som jag, om du inte hade gjort så så hade jag aldrig…”  Den verkliga realitetsanpassningen är att vi ser både vad jag gör och hur du reagerar på det och vad du gör och hur jag reagerar på det.

Vi är inte samma person med alla, vi har inte bara ett beteende i alla relationer. Vi kanske har vissa grundläggande karaktäristika men vi formas i de relationer vi har. Vi skapar relationen och relationen skapar oss. Relationen är dynamiken mellan dig och mig. Det är utrymmet mellan oss, det är inte vem du är och den jag är utan samspelet, mellanrummet och utrymmet emellan oss. Det är vad vi gör mot varandra, saker från mig och saker från dig som skapar relationen. 

 

Vilka varningssignaler är tecken på allvarliga problem?

  • Samtal blir snabbt aggressiva med nedlåtande kommentarer och/eller direkt kritik
  • Starka negativa känslor
  • Frånvaro av att vilja bli sams och reparera relationen efter konflikt
  • Man lever parallella liv
  • Det känns inte längre meningsfullt att försöka prata med varandra
  • Likgiltighet inför partnern

 

Om du vill läsa mer om relationer så gå till sidan med lästips eller kontakta mig för att boka tid för parsamtal.