KBT – så går det till

De första samtalen. 

Under de första samtalen ligger fokus på att förstå vad det är som hindrar dig i ditt liv och vad det är som fungerar bra. Det betyder att det kommer vara mycket du som pratar och jag som har mycket frågor framför allt under det första samtalet. Det krävs ofta ett par samtal för att göra en analys av dina hinder och formulera en riktning framåt.

Behandlingen.

Att göra ett förändringsarbete innebär att jag har kunskap och erfarenhet kring vad som kan hjälpa dig i din riktning och att du lägger tid och ansträngning på att göra övningar och hemuppgifter mellan sessionerna. Principen är densamma som att gå till en personlig tränare, en PT kan inte mer än visa dig vilka övningar du ska göra men arbetet med att bygga muskler är helt upp till dig. Det finns inga genvägar till förändring utan det som kommer att leda till förändring är att börja göra annorlunda.

Behandlingstiden med KBT varierar vanligtvis mellan 10-30 sessioner. En session är 45 minuter och inledningsvis träffas vi en gång/vecka.

Vad krävs av dig?

Att gå i terapi innebär att du behöver möta tankar, beteenden eller känslor som du kanske tycker är svåra eller obehagliga. Behandlingen kan göra att du upplever ett motstånd mot att öppna dig och ta emot hjälp.

Psykoterapi och psykologisk behandling är inte bara stödjande utan kan också kännas krävande. Du kan behöva lita på din behandlare, även om det känns svårt. Du kan också behöva ifrågasätta dig själv, och berätta om sådant som känns jobbigt. Det kan göra att många till och med kan må lite sämre till en början. Det behöver inte betyda att terapin inte fungerar.

Din motivation är viktig, och ökar chansen att behandlingen ska ge det resultat du önskar.