0739 39 45 14

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Kontakta mig

Boka tid

Bra länkar

Psykisk ohälsa.

Här nedan finns ett antal länkar för dig som vill läsa mer om olika former av psykisk ohälsa samt till myndigheter och organisationer.

 

Intresseföreningar

Sida med mycket bra information om psykologi/psykoterapi

www.psykologiguiden.se

 

Patientförening för depression

www.foreningenbalans.nu

 

Svenska ångestsyndromsällskapet

www.angest.se

 

Riksförbundet för social och mental hälsa

http://www.rsmh.se/

 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

www.spes.nu

 

Stödförening för individer med tvångssyndrom och deras anhöriga

www.ocdforbundet.org

 

Stödsajt för drabbade av panikångest och social fobi

http://www.sps.nu/

 

 

Organisationer och myndigheter

Socialstyrelsen

www.sos.se

 

Landstinget informerar om vård och hälsa i Stockholms län

www.vardguiden.se

 

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

www.kognitiva.org

 

Beteendeterapeutiska föreningen

www.kbt.nu