0739 39 45 14

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Kontakta mig

Viktig information

Viktigt att tänka på

 

Tid

De första 2-4  besöken är bedömningssamtal då vi tillsammans ringar in din problematik och jag ger dig en bild av hur vi kan arbeta tillsammans för att nå en överenskommen målsättning.  Under en terapi har man vanligtvis 1 session/vecka under en tidsbegränsad period. Hur många sessioner som behövs är individuellt, men du får en tidsuppskattning av mig när bedömningen är klar. En session är 45 minuter.

Priser

Priset för en session är 1200 kronor. Du kan betala kontant eller på faktura månadsvis, där det senare är att föredra för att undvika hantering av kontanter.

För parterapi är priserna 2400 kr för 1,5 timme.

Är du studerande vid psykologutbildning och behöver utbildningsterapi så är det möjligt att få rabatterat pris, kontakta mig för närmare information.

Återbud eller uteblivet besök

Återbud senare än 2 arbetsdagar samt uteblivet besök debiteras med full taxa.

Journalföring

Alla legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal på alla sina klienter. Därför behöver jag få namn, adress och personnummer. Journalen förvaras på ett betryggande sätt, enligt gällande föreskrifter.

Tystnadsplikt

För din trygghets skull vill jag informera om att jag har tystnadsplikt. Det innebär att jag inte ger någon information om dig till någon utan ditt medgivande.